Med oss hittar du de skattemässigt bästa alternativen

Vi besvarar vanliga frågor om beskattningen och skatteavdrag som en del av vår normala tjänst. Vi står till din tjänst oavsett om det gäller bokslut eller ägarskifte. Som tilläggstjänst erbjuder vi också sakkunnig skatteplanering.

Vår expertis i skattefrågor och beskattning av olika typer av företag är omfattande och mångsidig. Vi specialiserar oss särskilt på beskattning av entreprenörsdrivna aktiebolag.

Din länk till skattemyndigheten

Vi gör skattedeklarationerna och bokför dividenderna åt dig. Vi sköter om ditt företags skatter på eget initiativ, års- och skattedeklarationerna, beräknar skattebeloppen och tar också hand om de övriga anmälnings- och rapporteringsärendena.

Vi ger råd om de avdragsgilla utgifterna för bolaget. Fråga oss, om du funderar på hur mycket det lönar sig att ta ut som lön och som utdelning från bolaget med fokus på 3:12 reglerna.

 

Till din tjänst vid skatteplaneringen

Våra skatteexperter hjälper dig att hitta det skattemässigt bästa alternativet i enlighet med rådande skattelagsstiftelser. Vi hjälper dig att förstå den totala skattebelastningen som olika alternativ medför. Då är det lättare för dig att fatta beslut om företagets beskattning.

Som tilläggstjänst ställer får du tillgång till vårt nordiska controllerteam som ger kvalificerade skatterådgivningstjänster. Du får även tillgång till kompetensen i vårt sakkunniga partnernätverk också när du behöver en skattejurist eller vill ansöka om EU-finansiering. Ditt företag kan också sköta de övriga internationella skatteärendena via vårt samarbetsnätverk.

Ta kontakt med oss, så kan vi prata om behoven av skatterådgivning i ditt företag och om de olika alternativen inom skatteplanering.

Vill du höra mer om våra beskattningstjänster?