Extern ekonomiförvaltning

Financial Applications As A Service

Smart och effektiv ekonomiförvaltning förutsätter utvecklade tjänster som automatiserar era processer. När ditt företag köper applications as a service slipper du tunga systemprojekt och utvecklings- och administrationskostnader. Administer tar helhetsansvaret för applikationsutvecklingen. Då använder din organisation alltid de senaste versionerna av verktygen och programvarorna.

Administers applikationer för ekonomiförvaltning bygger på Microsoft Dynamics AX. I programvarorna används bland annat förhandsinställda kontoplaner, mallar, konfigurationer och konverteringsverktyg. På det här sättet kan vi skapa den effektivaste och användarvänligaste lösningen för er organisation.

Administer erbjuder också skalbara molntjänster till exempel för verksamhetsplanering och inköp. Du kan välja om du endast köper applikationer eller hela processen. I båda fallen ansvarar vi för de huvudsakliga användartjänsterna samt för administrationen, driften och utvecklingen av applikationerna. Administers skickliga integrationsexperter säkerställer att integrationerna med andra applikationer i affärssystemen genomförs smidigt och felfritt.

Är extern ekonomiförvaltning och bokföring den rätta lösningen för dig?

Att lägga ut delar av ekonomiförvaltning är ett bra alternativ för medelstora och stora företag och organisationer som vill samarbeta med en extern partner inom utvecklingen och utförandet av ekonomiförvaltningen. Modellen är också till stor nytta för företag som använder föråldrade system eller där nyckelpersoner ska bli pensionerade. Det gäller också företag som ska göra omstruktureringar eller vill minska kostnaderna eller planerar att dra nytta av de möjligheter som automatisering och digitalisering erbjuder.

Lösningen lämpar sig också för företag som vill ha utmärkt flexibilitet, skalbarhet och kontroll över IT-kostnaderna inom ekonomiförvaltningen (”Pay as you go”). 

IT-tjänster för ekonomiförvaltning

Applikationerna för ekonomiförvaltning förutsätter välfungerande IT-tjänster, till exempel tillräcklig kapacitet, dataöverföring, användarsupport och utmärkt ISO20000-certifierad informationssäkerhet. När företaget sköter alla ärenden med en enda leverantör blir det lättare och smidigare att hantera IT-tjänsterna och applikationerna och att utveckla lösningar i olika lägen.

Administer har lång och gedigen erfarenhet av IT-tjänster och utläggningar. Vårt säkerhetscertifierade datacenter garanterar en högklassig och pålitlig service. Affärskritiska uppgifter sparas tryggt i de molntjänster som Administer erbjuder. Där har du alltid enkelt tillgång till dem. Vi utvecklar våra tjänster hela tiden för att säkerställa att du får tillgång till de bästa lösningarna på marknaden.

 

Vill du höra mer om utläggning av applikationerna för ekonomiförvaltning?