Kontaktformulär

Behöver du information som du inte hittade på vår webbplats, eller vill du skicka respons till oss? Ta kontakt med oss så tar vi reda på hur vi kan stå till din tjänst.

Om ditt ärende gäller problemsituationer i systemet eFina eller problem med inloggningen, lämna en servicebegäran på sidan för kundsupport.