Extern ekonomiförvaltning skapar plats för ökad affärsverksamhet

Att öka affärsverksamheten och minska kostnaderna är en krävande kombination, särskilt när tjänstens kvalitet alltid är av stor betydelse för företagets konkurrenskraft. Om du överväger att lägga ut ekonomiförvaltningen, har du kommit till rätt plats. Administers tjänster ger dig tid att utveckla företagets kärnverksamheter.

Tack vare vårt branschkunnande och vår tekniska kompetens kan vi smidigt delta i utvecklingen av ditt företag. Vi skapar automatiserade lösningar som gör er ekonomiförvaltning smartare. Vi förnyar föråldrade processer för ekonomiförvaltning som bromsar upp företagets tillväxt.

Våra moderna elektroniska tjänster garanterar en bestående lösning som ändå anpassar sig efter utvecklingen av din organisation. I stället för tunga och dyra systemprojekt erbjuder vi ditt företag moderna verktyg och heltäckande automatiska applikationer för ekonomiförvaltning. Vi åtar oss att sköta bakgrundssystemen till IT-tjänsterna eftersom det är klokt att applikationsmiljön fungerar på en skalbar, pålitlig och datasäker IT-plattform.

Den moderna automatiserade helheten ZmartFinance

ZmartFinance är en modern, automatiserad servicehelhet som också tillgodoser de framtida behoven. Vår snabba och effektiva kartläggningstjänst analyserar nuläget inom ekonomiförvaltningen i ditt företag. Vi tar reda på företagets starka och svaga sidor. Samtidigt producerar vi jämförelseinformation om utvecklingen av lösningar för ekonomiförvaltning i andra motsvarande företag.

Vi erbjuder dig SaaS (Software as a Service)-applikationer och de övriga molntjänsterna som du behöver, integrationstjänster för ekonomiförvaltning, elektronisk bokföring och kostnadsuppföljning samt en smart men enkel tjänst för utläggning av ekonomiförvaltningen och affärsprocesserna.

Vi behandlar processerna för ekonomiförvaltning med smarta automatiska lösningar. Då förmedlas de uppgifter som ekonomitjänsterna behöver effektivt i systemen utan avbrott. Den optimerade användbarheten lyfter användarupplevelsen på en helt ny nivå. Vid behov kan ZmartFinance integreras med tjänster för Business Intelligence och rapportering.

När du spanar efter en långsiktig och kostnadseffektiv lösning för att förnya processerna inom ekonomiförvaltning är Administer en pålitlig och skicklig partner. Ta kontakt så letar vi tillsammans reda på svar på dina frågor.

 

Vill du höra mer om utläggning av ekonomiförvaltningen?