Bokföring och rapportering – led med information

Det är lätt att leda genom information när vår bokföringstjänst erbjuder aktuell information som kan användas som grund för besluten. Vi sköter rutinerna och de lagstadgade skyldigheterna åt dig så att du kan fokusera på tillväxtmöjligheterna i din kärnverksamhet. Framför allt erbjuder vi ett pålitligt partnersamarbete som stödjer tillväxten i ditt företag.

Från lagstadgad skyldighet till ledningsverktyg

Bokföringen har utvecklats från en nödvändighet till en investering som ger många fördelar. Då gäller det att använda bokföringsinformationen för kontinuerlig planering av företagets verksamheter. Att leda med data kräver ett långsiktigt grepp – efter besluten är genomförda är det viktigt att mäta under den följande räkenskapsperioden för att se till att det gav förväntad effekt.

Med de bokföringstjänster som vi erbjuder vet du hela tiden exakt vad läget är i fråga om företagets intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Som en specialtjänst ger vi också råd om hur du kan lättare planera framtiden med hjälp av data.

När dina beslut bygger på data minska riskerna för överraskningar som gäller företagets ekonomi. Företaget slipper också överraskningar med myndigheterna, då vi tar hand om de lagstadgade rapporterna. Vi förvarar dina verifikationer elektroniskt arkiverade i tre år, vilket är det lagstadgade kravet, och räkenskapsperiodens uppgifter i sju år. Vi är er betrodda partner långt in i framtiden.

Ett smidigt verktyg som stödjer ledning genom information – eFina

Från den digitala tjänsten eFina får du alltid realtidsinformation om företagets ekonomi. Med den enkla mobilappen analyserar du det rådande läget både på arbetsresa och på kontoret. Du tar fram en aktuell resultaträkning och exakta bokningsuppgifter på ett ögonblick, till exempel på styrelsemötet.

eFina erbjuder automatiskt prestationsbaserad bokföring: en prestation bokförs på den dag då produkten eller tjänsten byter ägare. När vi kombinerar den prestationsbaserade bokföringen och månadsperiodiseringen av rapporteringen får du alltid aktuell information om företagets faktiska ekonomiska situation. Vår tjänst garanterar att du kan fatta beslut som bygger på information året om.

Verifikationsuppgifterna registreras pålitligt i det elektroniska systemet. Det underlättar det utredningsarbete som ibland måste göras, eftersom verifikationerna är tillgängliga var och när som helst.

Vi betjänar SMB-företag, börsbolag, internationella koncernen och företag som verkar enligt SOX. Bland våra kunder finns enskilda firmor, kommanditbolag, och aktiebolag, stiftelser och föreningar. Din affärsmodell är garanterat bekant för oss och vi vet hur vi kan stödja den så att ditt företag kan växa på ett tryggt sätt.

Led din affärsverksamhet data drivet med hjälp av dessa tjänster för bokföring och rapportering som vi levererar:

  • Prestationsbaserad bokföring
  • Aktuella data som stöd för beslut
  • Mobilapp som kan användas var som helst
  • Datasäker och begriplig elektronisk arkivering