Bokföring och rapportering ger företaget rätt riktning

Minimum: Ett nödvändigt ont och lagstadgade plikter
Nu: En genuint nyttig investering som hjälper att leda företaget i rätt riktning

Du håller dig à jour med företagets ekonomi

Vi sköter rutiner och skyldigheter för dig och ser till att din bild av företagets ekonomi hela tiden är up-to-date. Via eFina får du information om företagets ekonomi när du behöver den. Du kan ta fram en färsk resultaträkning och kolla upp vad som ligger bakom siffrorna. Vid behov kan du kolla upp mer detaljerad information, t.ex. under ett möte.

Våra tjänster lämpar sig för alla, såväl för små företag, börsbolag, internationella koncerner, företag som lyder under SOX-bestämmelserna, samt olika bolagsformer; firmanamn ( enskild näringsverksamhet ), kommanditbolag, öppna bolag och aktiebolag – men också stiftelser och föreningar.