Kartläggning av ekonomiprocesserna och informationslogistik hjälper ditt företag att uppnå sin fulla potential

Ett effektivt och digitaliserat flöde i fakturerings- och dataprocesserna möjliggör en enklare, smidigare och smartare affärsverksamhet. Administers konsulter inom ekonomiförvaltning hjälper din organisation att uppnå dess fulla potential.

Vår konsulttjänst anpassas alltid efter ditt företags behov och de är inte bundna till bestämda programvaror. Administers konsulter kan bl.a.

  • hjälpa din organisation att utveckla och förbättra fakturerings- och upphandlingsprocesserna
  • kartlägga ekonomi-, applikations- och IT-processerna
  • leda projekt i organisationen
  • hjälpa till vid nödvändiga omställningar av processen till exempel till följd av ändringar i lagstiftningen
  • utveckla och införa lösningar för Business Intelligence
  • sköta och utveckla ekonomiförvaltningen (ekonomiavdelningen)
  • fungera vid behov som controller.

Vi börjar med att kartlägga nuläget och det målsatta läget genom att intervjua nyckelpersoner och systematiskt beskriva företagets existerande processer. Vi skapar en klar bild av företagets faktiska situation, svaga sidor och kostnader och gör upp en lista på de utvecklingsåtgärder som behövs i prioritetsordning. I en verkstad utformas en gemensam uppfattning om nuläget och om den existerande utvecklingspotentialen.

Administer ZmartScan-kartläggningstjänster

Genom att utvärdera ekonomiförvaltningens effektivitet kan vi identifiera utvecklingsbehoven. ZmartScan-undersökningen ger en översiktlig bild av de faktiska kostnaderna och inbesparingsmöjligheterna. Vid undersökningen används jämförande uppgifter om andra företag av samma storlek. Kartläggningen lämpar sig för företag som vill förstärka sina ekonomiprocesser och sänka kostnaderna. I anslutning till omstruktureringar eller när en nyckelperson blir pensionerad är kartläggningen ett bra sätt att skaffa kompletterande information innan företaget tar nästa steg.

Kartläggningen är särskilt nyttig när företaget vill utveckla ekonomiförvaltningens huvudsakliga verksamhet så att den blir ett verkligt stöd för affärsverksamheten. Det är möjligt endast om de grundläggande processerna har organiserats på ett effektivt sätt så att de inte tar för mycket av personalens tid i anspråk.

Karta till framtiden

ZmartScan är ett bra val när företagets ledning spanar efter nya möjligheter att förbättra den existerande ekonomiförvaltningen och fokusera på företagets kärnverksamhet. Administer ZmartScan ger en objektiv och täckande analys av ekonomiprocessen, vilket ger en utmärkt grund för den fortsatta utvecklingen. Analysen ger en helhetsbild av företagets svagheter, viktigaste områden för utveckling och främsta inbesparingsmöjligheter. Samtidigt får företaget en kartläggning av enhetliga och skalbara ekonomiprocesser som är oberoende av hur många anställda företaget har.

Ett viktigt moment i kartläggningen är att företaget jämförs med andra motsvarande företag och deras bästa förfaranden. Du får således veta hur andra liknande företag utvecklat sina processer. ZmartScan ger gott om information om hur din organisation kan utveckla sin affärsverksamhet.

 

Vill du höra mer om kartläggning av ekonomiprocesserna?