Päivi litar på teammedlemmarnas yrkesfärdighet och lyssnar på kunder med känsliga öron

14.09.2022

Päivi_Korhonen

 

Päivi Korhonen som är född i Varkaus och har bott där nästan hela sitt liv arbetar som löneförvaltningschef i Administer-koncernens Varkaus-kontor som verkar under namnet Tilikamut Oy. Regionkontoret i Varkaus anslöt sig till koncernen på våren 2022 genom ett förvärv där Administer köpte Konjunktuuri Oy:s lönetjänster och dessa slogs samman med Administers Tilikamut. Så blev även Päivi en del av Administer. Senare på våren anslöts även Sydän-Suomen Taloushallinta som verkar i Pihtipudas och Kinnula till i Administers företagsgrupp. Inom Päivis ansvarsområde tillhör förutom Varkaus även löneräkning i Pihtipudas.

Varkaus är ett starkt industriområde och på kontoret räknas lönerna för de stora industriföretag som finns inom området och för de mindre underleverantörsföretagen. Kompetens finns även inom internationellt arbete och beskattning inom löneförvaltning.

Arbetsgivarens stöd viktigt i utvecklingen av kompetens

Päivi hann göra en lång karriär i samma arbetsgivares tjänst i Konjunktuuri, nästan 30 år. Att arbeta i ett litet företag erbjöd enligt Päivi ett bra och viktigt tillfälle att utveckla sin egen kompetens mångsidigt.  Även Administer satsar på att utveckla sina medarbetares kompetens: till exempel erbjuds avläggning av examen i löneadministration (PHT-examen) för löneräknare och examen i bokföring och redovisning (KLT-examen) för bokförare.

Päivi har en gång i tiden tagit examen från merkonomlinjen. Hon har under åren sett till att utveckla sin kompetens: på meritlistan finns en yrkesexamen i ekonomiförvaltning, handelskammarens utbildningar och som nyast en utbildning i arbetslagstiftning. Päivis ansvar har ökat så småningom med åren och även chefsarbete har kommit med.

Päivi är entusiastisk och förväntansfull när det gäller vad Administers breda verksamhetsnät och stora kundkrets för med sig i verksamheten i Varkaus. I Varkaus område började precis Pasi Sorjonen som ny försäljningschef och Päivi väntar nyfiket på samarbetsresultat med Pasi.

  • Jag har tidigare även varit med vid försäljning och rekryteringar. Jag har alltid arbetat nära kundgränssnittet och ekonomiförvaltningen utöver lönerna. Här i Varkaus har vi en liten och tät arbetsgemenskap och ett bra arbetsklimat, och jag vill fortfarande hålla den öppen, tillitsfull och trygg.

En av Päivis teammedlemmar skildrade träffande att teamet sköter kunderna med ett moderligt grepp. Som chef har Päivi utmärkt organiseringsförmåga, förmåga att lyssna på teammedlemmar och kunder samt ytterst viktiga problemlösningskunskaper.

  • Jag ser betydelsen av att lyssna och förmågan att vara närvarande som mycket viktiga egenskaper. Någon vis person har räknat ut att vi arbetar 70 % på känsla och 30 % med hjälp av substans. Om stämningen är bra och arbetsredskapen i skick skapas det även bättre resultat. Därför är det viktigt att lyssna och höra efter, att reagera i situationer.

På fritiden njuter Päivi av saker som hon känner är betydelsefulla för henne: musik, kultur, läsning, yoga och gruppgymnastiklektioner.