Dövhet är inget hinder vid bokföraruppgifter

14.09.2022

Lycke_Karlsson

Mångsidiga uppgifter inom ekonomiförvaltning redan i praktikskedet

23-åriga Lycke Karlsson arbetar som bokförare i Administer-koncernens Vasakontor, med arbetspraktik som ingår i studierna. Lycke är döv från födseln och studerar sista året för att bli tradenom inom ekonomiförvaltning i Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Hon sökte efter en praktikplats som tillhör studierna på skolans intranät, och hittade där en möjlighet att göra praktiken hos Administer.

Praktikperioden varar 4 månader och efter det fortsätter Lycke med sommarjobb. I bokförarens arbeten tillhör bl.a. reskontra, bokföring och fakturering. Hon har även fått hjälpa med att upprätta bokslutet och revidera, samt med att deklarera.

  • Som studerande måste jag säga att hos Administer har jag fått djupdyka i allt som jag har lärt mig i skolan, konstaterar Lycke nöjt.

Mia Lång som fungerar som handledare för arbetet i Vasakontoret berömmer Lyckes arbetsförmåga.

– Lycke har klarat sig utmärkt i praktiken och dövheten har inte alls påverkat arbetet.

Självständigheten i arbetet är positiv

Lycke uppskattar särskilt att hon har fått arbeta självständigt, eftersom hon samtidigt har lärt sig enormt mycket. Råd och hjälp får man lätt om det behövs och handledaren och kollegorna är förstående och hjälpsamma. Hon tackar Mia Lång varmt:

  • Mia har hjälpt, gett råd och konstruktiv respons samtidigt som hon har tagit hand om min utveckling och inlärning. Vi kommunicerar mest via en tolk på teckenspråk som är med i arbetet nästan dagligen. Vid behov använder jag tolk även när jag kommunicerar med kollegor eller kunder för att samtalet ska gå så smidigt som möjligt. Dessutom fungerar Teams utmärkt för att kommunicera. Jag har lärt mig väldigt mycket här. Jag hoppas att jag själv kan ge något till min praktikplats.

Bokförarens arbete kan anpassas efter livssituationen

Lycke är intresserad av bokföraruppgifter även i framtiden eftersom arbetet är mycket flexibelt. Arbetet kan anpassas efter det egna livet och livssituationen genom att utnyttja till exempel distansarbete.

  • Bokföring är inte bara siffror och rapporter utan det är ett varierande och mångsidigt arbete där man möter olika slags kunder och bekantar sig med olika företag av olika storlek som arbetar inom helt olika branscher.

Lycke har en stark motivation för studierna, en bra koncentrationsförmåga och är flitig av naturen och därför har dövheten inte stört studierna. Även studieplatsen i yrkeshögskolan fick hon tack vare sitt goda betyg. Hon har tidigare inte fått arbete lätt vilket hon förmodar bero på arbetsgivarnas attityder och osäkerheten att anställa en döv person, om de inte sedan tidigare har erfarenhet av detta.

– När jag har fått öka min arbetserfarenhet och studerat mer tror jag att även jag har lättare att hitta jobb. Jag hoppas att attityder till dövhet utvecklas positivt och att vi ska ha en jämlik möjlighet att arbeta och vara en del av det finska samhället. Den enda skillnaden mellan oss och andra människor är en taltolk, antingen en apparat eller medhjälpare, för att kommunicera. Jag uppskattar att man hos Administer bemötte mig fördomsfritt och att jag fick en praktikplats här.

Den största delen av Lyckes fritid går åt till träning och idrott, mest i uthållighetsgrenar: löpning, skidåkning och cykling. Hon berättar att hon också tycker om att läsa deckare, aktivsemestrande och att bara vara tillsammans med familj och vänner.