Det är lätt att slinka in i arbetsgemenskapen hos Administer

27.06.2022

Aapo_suhonen

Kundrelationschef Aapo Suhonen: En kunnig personal och ett brett utbud av tjänster är viktiga konkurrensfördelar

47-årige Aapo Suhonen kom i Administers tjänst för tre år sen för att arbeta som kundtjänstsamordnare. Han svarade för tjänstecentralens verksamhet. I tjänstecentralen sköts kunders respons och frågor av vilka en stor del har med ekonomiförvaltningsprogrammet eFina att göra.

Aapo berättar att det var lätt att slinka in i arbetsgemenskapen hos Administer och den egna aktiviteten hjälpte också till. I ett stort företag som bedriver verksamhet på många ort har han inte träffat alla Teams-bekanta ansikte mot ansikte men företagets gemensamma evenemang, till exempel de stora sommarfesterna, gör situationen bättre nu när coronabegränsningarna är över.

I maj 2022 utsågs Aapo till kundrelationschef i samband med att kundrelationschefernas antal ökades i Administer och rollerna tydliggjordes och förstärktes. Målet med reformen är en ännu bättre kundupplevelse, som varje kundrelationschef ska bygga upp i sina egna styrkeområden och komplettera varandra. Aapo själv ser teknisk kompetens och bra kundtjänst som sina egna styrkor, vad gäller bokföringsförmåga litar han på sina teammedlemmars strålande kunnande.

Aapo, som har flera års erfarenhet av att arbeta direkt i kundgränssnittet, ser bredden på tjänsterna som erbjuds kunderna som Administerers konkurrensfördel. Det finns konkurrenter på ekonomiförvaltningsmarknader men med lite annorlunda och dels mycket snävare tjänsteutbud. Aapo anser att en bra och kunnig personal är en viktig och betydande konkurrensfördel. Detta är även Administers mål som arbetsgivare: det satsas betydligt på arbetstagarerfarenheten och att utveckla kompetensen, till exempel genom att erbjuda bokförare och löneräknare möjlighet att avlägga examen i bokföring och redovisning (KLT-examen) och löneadministration (PHT-examen) på företagets bekostnad. I företaget påbörjas just nu en bred och omfattande coachningsprocess för att utveckla chefsarbete och ledning, och det förväntas att ha en stor inverkan på arbetstrivsel och företagskultur.

På fritiden är den sportige Aapo ute och rör på sig enligt vädret: gym, simning, cykelåkande och löpning. Arbetsresorna hemifrån till Gräsviken går lätt med cykeln på tio minuter, vid regn går det ännu snabbare med metron. Även investering och uppföljning av aktiemarknaderna och ekonomin hör till Aapos intressen, speciellt nu när även Administer är ett börsbolag och han själv är aktieägare. Aapo tackar kontoret för de ekonomitidskrifter som prenumereras och ännu publiceras i pappersform, till exempel läser han Kauppalehti alltid när han besöker kontoret i Gräsviken.