Administer Ajankohtaista Referenser Paper Planes Oy

Paper Planes Oy

Paper Planes Oy

Paper Planes litar på Administers expertis och elektroniska tjänster för ekonomiförvaltning

Paper Planes är ett expertföretag inom marknadskommunikation. Det år 2014 grundade företaget är specialiserat på innehåll, design och teknik för marknadsföring.

Under de första två räkenskapsperioderna anlitade företaget en traditionell bokförare. När omsättningen och antalet anställda ökade kraftigt blev det dock klart för ledningen att det var svårt att försöka prognostisera företagets ekonomiska läge och utveckling med de existerande verktygen.

”I efterhand kan man konstatera att de första två räkenskapsperioderna var en tid då vi övade oss att vara företagare och driva affärsverksamheten. Vi använde för mycket egen tid till att sköta ekonomiförvaltningen. Vi ringde bokföraren varje dag för att få svar på våra frågor och det billigaste möjliga faktureringsprogrammet fungerade om det fungerade. Men visst gjorde vi mycket på rätt sätt också. En del av de Exceltabeller som vi tog fram då fungerar fortfarande bra”, minns Ville Pelttari, VD för Paper Planes Oy.

Det var ett lätt beslut att gå över till elektronisk ekonomiförvaltning. ”Det hände hela tiden att vi saknade exakt och aktuell information när det gällde att fatta beslut. Även om företaget klarade sig ekonomiskt bra från första början, fick vi alltid gråa hår när det gällde till exempel att kolla om de ekonomiska siffrorna medgav att vi rekryterade en ny anställd”, förklarar Pelttari.

Varför valde Paper Planes Administer till partner inom ekonomiförvaltning?

När Paper Planes fattat beslut om att gå över till elektronisk ekonomiförvaltning började företaget spana efter potentiella partner. ”Vi träffade några aktörer med ledningsgruppen, skickade offertbegäran och frågade bekanta företagare om deras erfarenheter av olika serviceleverantörer och system”, berättar Pelttari.

Konkurrensutsättningen, som gjordes i sakta mak, tog slutligen flera veckor i anspråk. ”Det var en överraskning för oss att det fanns så stora skillnader mellan leverantörerna. Vi blev övertygade av Administers servicevilja och kontakthållning, som var i en klass för sig från första början. Dessutom hade Administer referenser från andra företag i vår bransch, och vi insåg snart att vi var i goda händer”, berättar Pelttari om orsakerna till att Paper Planes slutligen valde Administer.

Det smidiga samarbetet har gjort det lättare att leda affärsverksamheten

Paper Planes lade ut sin ekonomiförvaltning och löneadministration på Administer och började använda programvaran eFina. ”eFina har gjort saker mycket enklare. Det är svårt att ens räkna upp allt som vi tidigare var tvungna att göra för hand – och ibland också rätta för hand. Nu har vi ett enda system som hanterar hela ekonomiförvaltningen. Jag och vår bokförare är hela tiden uppdaterade om läget och vi vet att vi diskuterar samma siffror. Eftersom vi fortfarande har mycket att prata om sätter jag stort värde på att vår bokförare är lätt att nå per telefon och vid behov även på plats”, berättar Pelttari.

”Det bästa sättet att beskriva förändringen är att säga att vårt tidigare sätt att sköta ekonomiförvaltningen nu känns avlägset och arbetsamt. Vi skulle ha sparat mycket tid om vi valt Administer från första början. Nu löper allt smidigt. Jag vet att vi kan bygga våra beslut på de rätta siffrorna och att vi inte behöver lägga ned någon större möda på att kolla dem.”