Administer Ajankohtaista Uutinen Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020

Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020

Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020

Skatte

Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020 – Övergå till att använda kontonumren i Danske Bank och Nordea

Skatteförvaltningens konto i OP tas ur bruk den 30 november 2020. Därefter lönar det sig inte längre att betala in skatter på Skatteförvaltningens OP-konto. Från och med december ska skatterna betalas in på Skatteförvaltningens konto i Danske Bank eller Nordea.

Mera information