Administer Ajankohtaista Uutinen Administer och EmCe Solution Partner genomför en sammanslagning

Administer och EmCe Solution Partner genomför en sammanslagning

Administer och EmCe Solution Partner genomför en sammanslagning

Emce is now part of Administer Group

 

Administer, bolaget som erbjuder kvalificerade tjänster inom ekonomiförvaltning och löneadministration, och EmCe Solution Partner som är en övergripande producent av programvaror inom ekonomiförvaltning, genomför en sammanslagning. Härmed uppstår en ny och stark aktör inom branschen med exceptionellt gedigen produktionserfarenhet av både tjänster och programvaror för ekonomiförvaltning och löneadministration.

Administer är känd för sina expertistjänster inom elektronisk ekonomiförvaltning. Bolaget erbjuder tjänster åt kunder nu på 22 verksamhetsställen runt om i Finland samt i Stockholm och Tallinn. Administers eFina-programvara för ekonomiförvaltning inklusive mobilappen används dagligen av tusentals kunder. EmCe har omfattande erfarenhet av att utveckla och erbjuda programvaror för ekonomiförvaltning och löneadministration samt lösningar på verksamhetsstyrning åt såväl bokföringsbyråer som företag och organisationer inom andra branscher. Tillsammans utgör bolagen en helhet som kombinerar programvaru- och servicekompetens på toppnivå.

”Genom sammanslagningen strävar vi efter kraftig tillväxt. Den ger oss också chansen att skapa nya och bättre produkter och tjänster för våra kunder. Tillsammans kan vi erbjuda företagen ett starkt stöd inom ekonomiförvaltning genom hela spektrum från småföretag till en landstäckande nivå och vidare till de som idkar internationell verksamhet. Med hjälp av bolagens kombinerade specialkompetens inom kvalificerad löneadministration kan vi stödja kundernas affärsverksamhet på hela denna skala”, konstaterar Administers verkställande direktör Peter Aho.

EmCe fortsätter som ett självständigt bolag inom Administer-koncernen. Andra bolag inom koncernen är Silta som är Finlands största aktör inom kvalificerade tjänster inom löneadministration, Adner som erbjuder tjänster för outsourcing av ekonomiförvaltningen för medelstora och större bolag, Kuntalaskenta som specialiserar sig på kommunernas ekonomiförvaltning och tjänsten för egenanställda Yrittäjän Polku. EmCes starka och betrodda varumärke består även efter sammanslagningen. Den kompletterar utmärkt koncernens tjänstehelhet.

”Sammanslagningen ger oss bredare axlar och ny fart i att erbjuda tjänster med en snabbare tidtabell och för en större marknad. Dessutom får vi tillgång till nya tjänster, produkter och metoder som vi kan erbjuda våra egna bokföringsbyråkunder. Vi ser fram emot att EmCes över 40-åriga saga fortsätter som en del av en större organisation. Med Administer har vi den gemensamma visionen om att vara våra kunders betrodda partner”, säger EmCe Solution Partner Oy:s verkställande direktör Markus Backlund.

 

Ytterligare information:

Markus Backlund
Verkställande direktör
EmCe Solution Partner Oy
tfn 040 552 0900
markus.backlund@emce.fi

Peter Aho
Verkställande direktör
Administer-koncern
tfn 040 501 3661
peter.aho@administer.fi

 

EmCe Solution Partner Oy grundades 1980 och är en inhemsk partner som erbjuder programvaror för ekonomiförvaltning och system för verksamhetsstyrning till bokföringsbyråer, koncerner, förbund och organisationer. EmCes programvaror för ekonomiförvaltning och löneadministration har 10 000 dagliga användare och EmCe är en av de första leverantörerna av Microsoft Dynamics 365 Business Central (f.d. NAV) i Finland.  År 2020 var företagets omsättning 7 miljoner euro och förväntas överstiga 8 miljoner euro år 2021. EmCe sysselsätter 61 sakkunniga inom programvarudesign samt ekonomiförvaltning och löneadministration.

www.emce.fi | www.emce365.fi

Administer-koncernen är en banbrytare i Finland inom elektronisk ekonomiförvaltning. Administer grundades 1985 och är en av de största leverantörerna av ekonomiförvaltningstjänster i Finland. År 2020 var koncernens omsättning 44 miljoner euro. Koncernen sysselsätter 600 sakkunniga inom ekonomiförvaltning och betjänar kunder inom många olika branscher, allt från börsbolag till enmansföretag och till kommuner och städer. Administer frigör kundernas tid för produktiv affärsverksamhet genom att omvandla ekonomiförvaltningen så att den är pappersfri och sker i realtid. Dessutom erbjuder Administer högkvalitativa tjänster som outsourcade ekonomidirektörer och controllers med årtiondens erfarenhet. Administer är verksam i hela Finland samt i Stockholm och Tallinn. Administer är medlem i det internationella Integra International nätverket.
www.administer.fi