Administer Ajankohtaista Blogi 5 nycklar till varför personalen avgör fusionens framgång

5 nycklar till varför personalen avgör fusionens framgång

5 nycklar till varför personalen avgör fusionens framgång

Management och deras kommunikation är avgörande för om en fusion eller företagsförvärv lyckas skapa förtroende i den nya organisationen.

När en sammanslagning eller förvärv innebär överföring av anställda är deras roll avgörande för att affären ska lyckas. Integrationen av det förvärvade företaget kräver ansträngning: du måste ta hand om dina nya anställda och kollegor från första dagen.

Mindre företag visar sig vara bättre på förvärv jämfört med större koncerner.

Viktiga punkter för ett framgångsrikt förvärv är strategi, kommunikation och ledning. Här är fem tips som hjälper dig under processen.

1.Att anställda skall känna sig välkomna

En av de största utmaningarna för köparen är att vinna över de nya anställdas förtroende. Förtroende kan bara byggas genom bra företagsledning och rak kommunikation.

”För många anställda kan förändringen bli en chock eftersom anställda ofta blir besvikna över att företaget har sålts. Köparen måste skapa en lyftande lagkänsla och hjälpa människor att se vilka nya möjligheter som skapas, säger Jenni Halme, chef för personalutveckling på Administer.

De första hundra dagarna är kritiska. Köparen bör bekanta sig med personalen på det förvärvade företaget så snart affären har gjorts. Det är i köparens bästa intresse att de anställda är motiverade att fortsätta arbeta i den nya situationen.

”Det första mötet och det första intrycket är extremt viktigt. Du som ledare måste visa att vi går igenom detta tillsammans och att de anställda är prioriterade och välkomna i den nya organisationen, ”som Peter Aho, VD på Administer, berättar.

2.Var beredd att svara på frågor

Oundvikligen väcker varje större förändring en känsla av osäkerhet för många. Anställda på det förvärvade företaget behöver information om omfattningen, innehållet och tidsschemat för de förändringar som kommer. Ledningen bör ta reda på svaren på dessa frågor i förväg och kommunicera ut dem snabbt till alla medarbetare.

– Människor är experter på att upptäcka modeord och managementsnack. Det de vill ha är en praktisk metod, säger Halme.

För att ha dina svar redo kan det vara en bra idé att förbereda en omfattande FAQ.

3.Kommunicera regelbundet och öppet

Låt inte nya anställda sväva i ovisshet. Kommunicera regelbundet och extra tydligt veckorna efter avtalet är klart, eftersom en osäkerhetsperiod kommer leda till minskad effektivitet.

”Om kommunikationen försenas är det svårt för de anställda att känna att de är en del av        ”oss”, känslan av ”oss” bör odlas redan från start,” säger Halme.

Tillhörighetskänslan kan förstärkas, till exempel genom att skapa nya interna kommunikationskanaler som t ex Teams, Slack eller e-postgrupper eller genom att ge nya anställda omedelbar tillgång till företagets intranät.

Halme påpekar att framgångsrik kommunikation under fusioner alltid är en utmaning.

”Stora förändringar sker aldrig över en natt. Människor behöver tid för att smälta saker. Det är viktigt att förstå att inte alla anställda hoppar av glädje från första dagen. ”

4.Utse en ansvarig

Köparen måste ange en ansvarig kontaktperson för samgåendet och övertagandet och vem ska kontaktas om frågor uppstår.

Enligt Halmes erfarenhet uppmuntrar ett bekant ansikte människor att komma i kontakt. Därför bör kontaktpersonen försöka besöka de nyanställda så ofta som nödvändigt under de kritiska första veckorna och månaderna.

5.Planera noggrant

Att kombinera olika organisationskulturer kan vara svårt. I värsta fall kan skillnaderna undergräva de förväntade fördelarna med förvärvet. Du måste vara beredd att hantera detta från början. Köparen måste lyssna, kommunicera öppet och visa att olika åsikter beaktas.

En framgångsrik sammanslagning är resultatet av en gedigen strategi och kompetens för personalfrågor. Redan innan förvärvet är slutgiltigt måste du klargöra, vem som kommunicerar och på vilket sätt förvärvet kommuniceras både internt och till det förvärvade företagets personal.