Juha Sihvonen Johtaja, Talousjohtopalvelut +358 400 599 579
28.08.2017

Ulkoistettu taloushallinto asettaa johtamiselle uusia vaatimuksia

Taloushallinnon ulkoistaminen on tätä päivää. Ulkoistuksella tavoitellaan tyypillisesti palvelujen skaalautuvuutta, kustannussäästöjä ja mahdollisuutta keskittyä omaan ydintekemiseensä. Se, mikä ei ole ydintä, on järkevää hankkia ulkopuolelta palveluna.

Olen toiminut pitkään eri puolilla pöytää – sekä oman ja ulkoistetun taloushallinnon johdossa että ulkoistettuna talousjohtajana. Niinpä olen pääsyt pohtimaan johtamisen, esimiestyön ja osaamisen johtamisen kysymyksiä eri näkökulmista.

Osaamisen ajan tasalla pitäminen käy monimutkaistuvassa maailmassa kunnolla työstä. Kun ostat taloushallinnon palveluna, saat samalla käyttöösi ammattilaiset myös niihin asioihin, joita et tarvitse kaiken aikaa. Ostettu palvelu ei ole samanlainen jatkuva osaamisen kehittämisinvestointi kuin yrityksen omilla palkkalistoilla olevat työntekijät.

Ulkoistaminen pakottaa jäsentämään omia toimintatapoja, ja myös murheet perusprosessien ylläpidosta ja kehittämisestä siirtyvät monelta osin palveluntarjoajan vastuulle. Ammattimainen kumppani, joka tekee monelle yritykselle samankaltaisia asioita, tuo yleensä tekemiseen tehoa. Toimintatavoista tulee usein selvästi parempia, tehokkaampia ja nopeampia. Toisaalta tekeminen siirtyy ”etäämmäksi”, jolloin kommunikoinnista sekä suorituksen ja laadun valvonnasta tulee erilaista.

"Johtajan on kyettävä rakentamaan luottamus, sitoutuminen ja motivaatio läpi koko toiminnon."

Ulkoistetun taloushallinnon johtajan työ muuttuu selkeästi enemmän verkoston ja virtuaalitiimien johtamiseksi, ja perinteisen lähiesimiestyön määrä todennäköisesti vähenee. On myös opeteltava johtamaan palvelua. Palveluksi mielletylle toiminnolle asetetaan ehkä omaa tekemistä herkemmin selkeitä tavoitteita, mittareita ja vaatimuksia, koska ”mehän maksamme tästä palveluntarjoajalle”. Tämä on sinänsä erittäin hyödyllistä, koska tavoitteiden asettaminen lähes vääjäämättä tehostaa ja jämäköittää mitä tahansa toimintaa.

Ulkoistuksella saavutetaan usein merkittäviä hyötyjä, mutta täydelliseksi ja virheettömäksi se ei tekemistä valitettavasti muuta. Taloushallinnon tehtäviä hoitavat ihmiset säilyvät ihmisinä, olivatpa he kenen palkkalistoilla hyvänsä. Johtajan on kyettävä rakentamaan luottamus, sitoutuminen ja motivaatio läpi koko toiminnon. Talousjohtaja ei voi siis jättäytyä ulkoistuksen jälkeen aivan pelkäksi ”määrääjäksi” tai vaatimusten esittäjäksi.

Palveluntarjoajalta voi ja pitää edellyttää sovittujen tehtävien hoitamista sovitulla tavalla. Talousjohdon tehtävänä on valvoa toiminnan sujuvuutta palvelun tilaajan näkökulmasta. Se on ulkoistetun toiminnan johtamista aidoimmillaan. Yrityksen johdon on myös toki tiedettävä itse, mikä sen strategia on, miten asioiden halutaan menevän eteenpäin ja millaisia päätöksiä tehdään. Näitä asioita ei voi ulkoistaa.

Lopuksi: Talousjohtaja, mieti ajatusleikkinä itsesi palveluna. Mikä on sinun ydinosaamisesi ja skaalautuvuutesi? Mistä työnantajasi tarkkaan ottaen maksaa sinulle? Entä jos esimiehesi ostaisi jatkossa myös sinun osaamistasi palveluna?

Juha Sihvonen on Administerin talousjohtopalveluista vastaava johtaja

Johtaminen