Ismo Kaakkurivaara Toimitusjohtaja, Administer Oy Turku +358 40 544 0871
12.10.2017

Huolettaako verotarkastus? Unohda taikatemput

Verotarkastusta on turha jännittää, jos kirjanpito ja tarvittavat dokumentit ovat kunnossa. Havaintojeni mukaan tarkastukseen suhtaudutaankin nykyään positiivisemmin kuin aikaisemmin. Yrittäjät ymmärtävät, että sillä pyritään pohjimmiltaan varmistamaan sama kilpailutilanne kaikille, ettei kukaan saa perusteetonta etua veroja kiertämällä.

Niin sanotut ohjaavat verotarkastukset näyttävät yleistyneen. Niitä tehdään yleensä alkuvaiheessa oleviin yrityksiin. Yrittäjät ovat kiitelleet sitä, että Verohallinto antaa neuvoja aktiivisesti. Yritys saa tarkastuksessa ohjeistusta, mitä pitää ottaa huomioon ja miten asiat pitäisi hoitaa.

Suurimpia verotarkastuksen kompastuskiviä ovat omistajayrittäjän omien ja yrityksen kulujen sotkeentuminen. Sitä ei pitäisi tapahtua. Varsinkin rahanostot voidaan tulkita monella tavalla. Siksi kirjanpitäjämme kysyvät niistä asiakkailta ja neuvovat niiden kirjaamisessa ja ilmoittamisessa verottajalle.

Oman auton käyttö ja matkakulut ovat perinteinen verotarkastuksen kohde. Verottajaa kiinnostaa tyypillisesti, miten yrittäjän auton kuluja on käsitelty kirjanpidossa ja verotuksessa. Yrityksen kaikille kuluille on oltava liiketoimintaan liittyvä perusteltu syy. Mitä enemmän kuluista on tietoa, sen parempi. Neuvomme laatimaan kaikki dokumentit mahdollisimman valmiiksi. Esimerkiksi matkalaskuista on käytävä ilmi, missä on ajettu, kuinka paljon ja mikä on matkan aihe.

Työskentely niin sanotuilla erityisillä työntekemispaikoilla on lisääntynyt, kun työnantajilla ei enää aina ole varsinaisia toimitiloja, töitä tehdään kotona tai työskentely tapahtuu pääasiassa asiakkaiden tiloissa. Tällöin työntekijöille maksettaviin verovapaisiin matkakorvauksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota viimeistään silloin, kun työskentelystä tulee pitkäaikaista.

"Tarkastajan kanssa keskusteluun ja oikean tulkinnan varmistamiseen kannattaa käyttää aikaa."

Verottaja tarttuu helposti myös osakkaille annettuihin rahalainoihin. Verotuksen kannalta kannattaa pyrkiä siihen, ettei yrityksellä ole sellaisia, kun kalenterivuosi päättyy. Osakaslainasta määrätään tulovero todella vanhanaikaisella ja epäoikeudenmukaisella perusteella, ja osakaslainan verokierteestä on vaikea päästä eroon.

Kuulemme tilitoimistossa verotarkastuksesta yleensä samaan aikaan tai jopa hieman aiemmin kuin asiakkaamme. Kun tieto tulee hyvissä ajoin, ehdimme tarkistaa, että kaikki dokumentointi on tehty oikein. Yllätyksiä ei pitäisi tulla, sillä käymme epäselviä tilanteita läpi asiakkaan kanssa arjessa sitä mukaa kun niitä tulee vastaan.

Verotarkastuksessa saattaa ilmetä tilanteita, joissa tarkastaja tulkitsee jonkin liiketoimen eri tavalla kuin yritys. Tarkastajan kanssa keskusteluun ja oikean tulkinnan varmistamiseen kannattaa käyttää aikaa. On aina sitä parempi, mitä aikaisemmin tarkastaja saadaan vakuutettua. Jälkiverotuksen muutoksenhaku on työlästä, aikaa vievää ja tuo yleensä myös kustannuksia.

Tilitoimistolla on neuvoa-antava rooli joka tilanteessa. Olemme myös monesti asiakkaamme mukana verotarkastuksen loppukeskustelussa. Nykyaikaisen, reaaliaikaisen taloushallinnon ansiosta kirjanpito on kunnossa aina. Silloin yrityksen taloustiedot ovat käytännössä julkistettavissa milloin tahansa. Jos verotarkastus osuu kohdalle, yrityksen ei tarvitse tehdä erityisiä taikatemppuja.

Ismo Kaakkurivaara on Administer Turun toimitusjohtaja

Talous