Aika palkata talousjohtaja tai Business Controller? Mitä, jos sittenkin vuokraisit?

06.05.2019

Oli ala sitten kiinteistönhuolto tai liikejohdon konsultointi, on vahva talousjohto yksi yrityksen menestyksen avaintekijöistä. Suurin osa yrittäjistä ei kuitenkaan ole lähtenyt valitsemalleen tielle talouden pyörittämisen ilosta, ja samaan aikaan resurssit rekrytointeihin ovat tiukassa. Ostamalla talousjohtopalveluita saat käyttöösi kasvuun tarvittavan osaamisen ilman raskasta rekrytointiprosessia.

Taloushallintoon kannattaa panostaa alusta asti

Taloushallinnon ammattilaisten palkkaaminen on monessa yrityksessä haaste. Sopivia osaajia etsitään usein aikapaineessa, eikä rekrytointiprosessiin ole sen vaatimia resursseja tai osaamista. Moni yritys päättääkin alkutaipaleellaan palkata kirjanpitäjän, joka on saatavilla nopeasti ja helposti. Palkkauspäätöstä olisi kuitenkin syytä pysähtyä miettimään tarkkaan, koska väärän talousosaajan palkkaaminen voi rajoittaa yrityksen kasvumahdollisuuksia.

Palkkaamista harkitessa on myös hyvä muistaa palkkaamiseen liittyvät piilokulut. Itse rekrytointiprosessi sekä palkka ovat näkyvimmät osat kustannuksista. Näkymättömämpiä taas ovat muun muassa kustannukset uuden tekijän perehdytyksestä ja koulutuksesta, työsuhde-edut sekä erilaiset poissaolot.

Taloushallinnon palveluiden ostaminen on usein hyvä ratkaisu jo yritystä perustaessa. Näin saa nopeasti käyttöönsä kaikki kirjanpitopalvelut ja taloushallinnon osaamisen ilman oman henkilökunnan palkkaamista. Myös kasvuun tarvittava talousosaaminen on nopeasti saatavilla.

Milloin on aika palkata talousjohtaja tai Business Controller?

Hyväkään kirjanpitäjä ei yksin riitä, jos tähtäimessä on laajentaa yrityksen toimintaa seuraavalle asteelle. Yritys kuin yritys tarvitsee kasvuun vahvaa talousjohtamista. Käytännössä tämä tarkoittaa monelle taloushallinnon rakenteiden päivittämistä ja talousjohtajan ja/tai Business Controllerin palkkaamisen harkintaa.

Mistä sitten tietää, milloin on aika etsiä talousjohtaja tai Business Controller avuksi? Tässä muutamia tilanteita, jotka vaativat vahvaa talousjohtoa tuekseen:

Yritys kasvaa

Toiminnan laajeneminen tarkoittaa usein myös toimintojen monimutkaistumista, esimerkiksi laajemman portfolion tai kansainvälistymisen myötä. Ammattitaitoinen talousjohtaja ohjaa yritystä strategisesti ja huolehtii, että kasvu on kestävällä pohjalla.

Rahoituspohjan laajentaminen

Vahva talousjohto suunnittelee, neuvottelee ja varmistaa, että pääomat saadaan yrityksen käyttöön mahdollisimman hyvien ehtojen mukaisesti – oli kyse sitten vieraan tai oman pääoman lisätarpeista tai esimerkiksi pääomasijoittajien mukaantulosta.

Edessä fuusio tai yrityskauppa

Talousjohtaja varmistaa, että yrityksellä on fuusio- ja yrityskauppatilanteissa kaikki tarpeellinen tieto käytössään ja pitää huolen siitä, että kasvu on taloudellisesti vahvalla pohjalla. Hän auttaa myös välttämään sudenkuopat muun muassa sopimusehdoissa.

Talousjohto palkattuna vai vuokrattuna?

Kun tarve talousjohtajalle tai Business Controllerille on tunnistettu, on aika pohtia vaihtoehtoja: Palkatako hänet omille palkkalistoille vai vuokratako osaaja palveluntarjoajalta?

Usein tarve talousjohdon osaajalle voi tulla nopeastikin ajankohtaiseksi, eikä oman palkkaamiseen ole välttämättä aikaa. Ulkopuoliselta kumppanilta ostetut niin sanotut interim-talousjohtopalvelut voivat auttaa rakentamaan taloushallinnon rakenteita, kehittämään toimintamalleja sekä tarvittaessa etsimään myös sen sopivan talousjohdon ammattilaisen.

Talousjohtajan tai Business Controllerin vuokraaminen osa-aikaisesti on myös hyvä keino saada juuri tarvittava määrä laaja-alaista osaamista käyttöön nopeasti ilman työlästä rekrytointiprosessia. Tällöin yrityksen omistajat ja johto voivat keskittyä yrityksen pyörittämiseen ja kasvattamiseen. Näin yritys saa myös yhden henkilön kautta kanavan suuren tiimin erityisosaamiseen ja tarvittavat resurssit aina saataville.

Oli tarpeesi sitten osa- tai kokopäiväinen talousjohtaja, Business Controller tai talouspäällikkö, Administerin talousjohtopalvelut tarjoavat tarvitsemasi resurssit käyttöösi!

 

Haluatko kuulla lisää talousjohtopalveluistamme?