Pilke päiväkodit

22.01.2018

Pilke Päiväkodit on valinnut taloushallinnon kumppanikseen Administerin, joka on toteuttanut talousjärjestelmään integroidun johdon raportoinnin yrityksen tarpeiden mukaan. Räätälöity raportointi seuraa juuri niitä mittareita, jotka Pilke Päiväkotien taloushallinnossa nähdään tärkeinä.

Toimipaikkojen suuri määrä luo haasteensa seurantaan. On pystyttävä tarkastelemaan jokaisen päiväkodin taloustilannetta erikseen, ja sen lisäksi seurattava aluekohtaista tulosta, eri toimintojen kuten esimerkiksi iltapäiväkerhojen taloutta ja luonnollisesti myös koko yrityksen tilannetta. Johdon raportoinnin on siis oltava kattavaa ja sisällettävä useita erilaisia helposti saatavia yhteenvetoja. Tärkeää on myös määritellä ja pystyä varmistamaan, kenellä on pääsy mihinkin tietoihin.

”Erityisesti silloin, kun halutaan päästä kiinni mahdollisiin ongelmakohtiin, on päästävä nopeasti ja helposti yksityiskohtien tasolle yksittäisissä yksiköissä. Tuloksia seurataan myös vastuiden mukaan ryhmiteltynä – päiväkodinjohtaja seuraa oman yksikkönsä tulosta, aluejohtaja koko alueen päiväkotien ja niin edelleen”, kertoo Pilke Päiväkotien talouspäällikkö Carita Orlando.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja löydetään sinulle paras palvelukokonaisuus tehokkaaseen taloushallintoon!

Pilke päiväkodit Oy on nopeasti kasvava kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 76 päiväkotia ympäri Suomen. Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi Pilke järjestää̈ perusopetuksen iltapäivätoimintaa 22 koululla sekä muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa leikkii ja kasvaa noin 4000 lasta ja yritys työllistää̈ noin 800 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilkkeen laatulupaus on – parasta pienelle!