Länsimetro

26.10.2015

Administer Oy aloitti Länsimetro Oy:n taloushallinnon ulkoistuskumppanina vuonna 2007. Administer voitti julkisen kilpailutuksen kautta tapahtuneen tarjouskilpailun oltuaan tarjouskilpailun kokonaistaloudellisesti paras sähköisen taloushallinnon kokonaisratkaisu.

Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen on kommentoinut Administerin valintaan johtaneita päätöksentekokriteereitä seuraavasti: ”Valitsimme Administerin ensisijaisesti joustavan ja tarpeitamme hyvin vastaavan selainpohjaisen käyttöliittymän perusteella. Referenssiasiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella laatupisteet nousivat, jolloin lopputulos oli, että Administer oli sekä edullisin ratkaisu että laadullisesti hyvä vaihtoehto. Esimerkiksi Helsingin kaupungilta saatu positiivinen palaute asiakkuudesta oli merkittävä päätöstä tehtäessä.”

Administer hoitaa Länsimetron koko taloushallinnon sähköisin välinein. Tämä tarkoittaa paperittomuutta, reaaliaikaisuutta ja rutiinien mahdollisimman vaivatonta hoitamista. Kaikki perusasiointi tapahtuu ajasta ja paikasta riippumattomasti internetissä, minkä lisäksi Administer on dedikoinut virtuaalisen talousosaston Länsimetron käyttöön. ”Administer on palvellut meitä laadukkaasti, nopealla vasteajalla ja olemme olleet tyytyväisiä saamaamme palveluun”, Kokkinen kiittelee.

Länsimetro Oy on Helsingin ja Espoon kaupunkien omistama yhtiö, joka rakennuttaa Suomen merkittävimmän liikenneinvestoinnin lähivuosien aikana. Länsimetro jatkaa Helsingin metrolinjaa Ruoholahdesta Espoon Matinkylään. Noin 14 km pitkän maanalaisen linjan varrelle tulee seitsemän asemaa. Länsimetron suunnittelun tavoitteena on luoda edustava, laadukas, nykyaikainen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä, jossa matkustaja voi nauttia nopean joukkoliikennemuodon eduista turvallisesti ja sujuvasti.