Tilapäinen TKI-laina häiriötilanteisiin – mikä se on?

07.10.2020

Business-Finland-TKI-laina

Hakuaikaa pidennetty 30.11.2020 asti – vielä ehdit hakea!

Tilapäinen TKI-laina on Business Finlandin myöntämä laina, joka on tarkoitettu vähintään kuusi henkilöä työllistäville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille

 • joiden liiketoimintaan korona on vaikuttanut
 • jotka etsivät kehittämisen avulla uusia keinoja liiketoimintansa häiriötilanteen ratkaisemiseen ollakseen kilpailukykyisiä koronan jälkeen.

Tilapäistä lainarahoitusta voi hakea marraskuun 2020 loppuun mennessä. Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Rahoituspäätökset tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä.  Rahoituksen vaikuttavuutta arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota rahoituksen työllisyysvaikutuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Kenelle rahoitus on tarkoitettu?

Rahoitus sopii erityisesti seuraaville aloille:

 • Kauppa
 • Logistiikka
 • Majoitus- ja ravitsemistoiminta
 • Matkailu
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Henkilöstönvuokrauspalvelut
 • Ohjelmistoliiketoiminta
 • Teollisuus

Rahoituksen saajan on oltava liiketoiminnaltaan sen kokoinen, että se pystyy toteuttamaan vähintään 150 000 euron laajuisen kehitysprojektin ja pystyy aikanaan maksamaan lainan takaisin liiketoiminnan tuotoista.

 

Kenelle rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Ay- ja Ky-muotoisille yrityksille
 • Suurille yrityksille (pois lukien midcapit)
 • Yksinyrittäjille eikä 1 – 5 henkilöä työllistäville yrityksille
 • Toiminimiyrityksille, joita Business Finland ei voi lainsäädännön mukaan rahoittaa
 • Maatalouden alkutuotannon yrityksille
 • Yrityksille, jotka olivat EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa olevia yrityksiä  31.12.2019.  Heinäkuun 2020 alussa tehdyn asetusmuutoksen myötä yritykset, joista on tullut 1.1.– 30.6.2020 vaikeuksissa olevia, on kuitenkin mahdollista hakea tilapäistä TKI-lainaa.  Business Finland käyttää hakemusta arvioidessaan kokonaisharkintaa ja arvioi miten yrityksen taloudellinen kokonaistilanne vaikuttaa kannattavan liiketoiminnan edellytyksiin.

 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi

 • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
 • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja
 • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa
 • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
 • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Rahoitettavien projektien lopputuloksena syntyvät ratkaisut mahdollistavat kannattavan ja kestävän liiketoiminnan koronakriisin jälkeen. Rahoitettavilla ratkaisuilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

 

Mihin rahoitusta ei voi käyttää?

 • Koronasta aiheutuviin tappiokorvauksiin
 • Operatiivisen tuotantotoiminnan kustannuksiin, henkilöstön koulutukseen eikä myyntiin ja markkinointiin
 • Samaan kehittämisprojektiin, johon yritys on saanut Business Finlandin avustusmuotoista kehitysrahoitusta liiketoiminnan häiriötilanteisiin. Avustuksen saanut yritys voi kuitenkin hakea tilapäistä TKI-lainarahoitusta avustushankkeessa aloittamansa kehitystyön jatkamiseksi (esim. pilotointiin ja tuotekehitykseen).

 

Paljonko rahoitusta voi saada?

Business Finlandin rahoitusvaltuus tähän rahoituspalveluun on enintään 300 M€.

– Lainan myöntämisen perusperiaatteet

 • Liiketoiminnan häiriötilanteeseen kotimarkkinayrityksille myönnettävä laina on minimissään 100 000 euroa ja pääsääntöisesti enintään 500 000 euroa.
 • Kansainvälistä kasvua tavoitteleville yrityksille voidaan asiakkaan tarpeen mukaan myöntää rahoitusta ilman euromääräistä ylärajaa.

-Laina myönnetään enintään 70 % rahoitustasolla. Yrityksen on katettava 30 % osuus omarahoituksellaan

 • Yrityksen on pystyttävä osoittamaan, että sillä on riittävä kokonaisrahoitus projektin ajalle.
 • Koska Business Finlandin rahoitus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen, yrityksen on pystyttävä ensin maksamaan projektista syntyvät kustannukset itse. Ennakkona on mahdollista saada 30 % lainasta.

-Laina-aika on pääsääntöisesti 7 – 10 vuotta

 • Lainaan on mahdollisuus saada pääsääntöisesti kolme lyhennysvapaata vuotta.
 • Lainan korko on kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, kuitenkin vähintään yksi prosentti.

 

Miten rahoitusta haetaan?

Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisessä asioinnissa, josta löytyy kaksi hakemuspohjaa: Kotimarkkinayrityksille ja kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille. Hakuaikaa on lokukuun 2020 loppuun asti.

Asiantuntijamme ovat valmiita avustamaan lainan hakemisessa. Jätä meille yhteystietosi yhteydenottolomakkeen kautta otsikolla TKI-laina tai laita sähköpostia osoitteella cfo-palvelut@administer.fi. Hakuprosessiin saat tueksi kokeneen CFO – tiimimme.

Lue lisää tilapäisestä TKI-lainasta: https://www.businessfinland.fi/tkihairiolaina

TILAA TÄSTÄ