Vi är din länk till skattemyndigheten

Vi sköter företagets periodskattedeklaration på skattekontot, dvs vi räknar ut skatterna och ser till att anmälningen och rapporteringen fungerar.

Enligt separat överenskommelse kan vi även ansöka om förhandsbeslut och sköta om övriga undantagsförfaranden för företaget.

Vi utbildar vår personal regelbundet så att våra kunskaper i skattefrågor säkert är up-to-date. De kundbrev vi skickar ut informerar också dig om väsentliga förändringar i skattefrågor.

 

Ta kontakt med mig