Outsourcing av finansiella applikationer

Financial Applications As A Service

Smart och effektiv ekonomisk administration kräver avancerade applikationer som automatiserar processerna. Genom att köpa applikationerna som en tjänst slipper du svårhanterliga systemprojekt och utgifter för utveckling och förvaltning. Administer ansvarar för all utveckling vilket säkrar att din organisation alltid har tillgång till de senaste versionerna av alla verktyg och program.

Administers finansiella applikationer baseras på Microsoft Dynamics AX med bland annat förinställda kontoplaner, mallar, konfigurationer och konverteringsverktyg för den mest effektiva och användarvänliga lösningen för er organisation.

Administer erbjuder även skalbara molntjänster inom exempelvis verksamhetsplanering och inköp. Du väljer själv om du enbart vill köpa applikationer eller hela processen. Vi tar i båda fallen ansvar för huvudsakliga användartjänster och applikationsunderhåll, förvaltning och utveckling. Med hjälp av Administers mycket kunniga experter inom Integration ser vi till att integrationer med applikationer i andra affärssystem löper smidigt och felfritt.

Är outsourcing av finans- och bokföringsapplikatoner något för dig?

 För medelstora till stora företag och organisationer som önskar samarbeta med en extern partner för utveckling och underhåll av ekonomiadministrationen är outsourcing av finansapplikationer ett alternativ. Företag med föråldrade system eller som står inför pensionsavgångar av nyckelpersoner, strukturförändringar, krav på kostnadsbesparingar eller som önskar dra fördel av möjligheterna med automatisering och digitalisering har också mycket att vinna på modellen.

Den är också lämplig för företag som önskar stor flexibilitet, skalbarhet och överblick över kostnaderna för IT-kostnaderna inom ekonomiförvaltningen (”Pay as you go”).

IT-tjänster för finansiell förvaltning

Applikationer för finansiell förvaltning kräver funktionella IT-tjänster, så som tillräcklig kapacitet, datakommunikation, support till användarna och hög, ISO20000-certifierad datasäkerhet. Med en leverantör blir hanteringen av IT-tjänsterna och applikationerna smidigare och det blir enklare att lösa situationer som uppstår.

Administer har lång och gedigen erfarenhet inom IT-tjänster och outsourcing. Säkerhetscertifieringen av våra datacenter är en garant för kvalitet och pålitlighet. Affärskritiska data lagras säkert, men tillgängligt för dig, i de molntjänster Adminsiter erbjuder.

Genom ständig utveckling av våra tjänster ser vi till att lösningen alltid ger dig den bästa lösningen på marknaden.

 

Ta kontakt med mig