CFO Services

Ditt behov: CFO, ekonomidirektör, controller, ekonomichef
Svar: Vi erbjuder de resurser du behöver

Administer CFO Services erbjuder kunniga ledar- och expertresurser samt konsulttjänster, för ekonomiledning och som stöd för er affärsverksamhet. Våra tjänster inkluderar ett brett spektrum av olika behov inom affärsverksamheter samt erbjuder stöd åt företag i olika utvecklingsfaser, från utveckling och planeringsarbete i ett nytt företag, till ekonomisk rådgivning och ledning av ekonomiadministrationen i storbolag.

Exempel på våra tjänster är

  • Ekonomiplanering
  • Investerings- och finansieringskalkyler
  • Budgetering och prognoser
  • Rapporter och utveckling av rapporteringen
  • Förverkligande av förändringar i företagsverksamheten
  • Värdebestämning
  • Utvecklingsprojekt inom ekonomiadministrationen

I enlighet med era behov kan vi också ställa en egen ekonomidirektör (CFO), controller, projektchef eller annat specialkunnande inom ekonomiadministration till er tjänst. Outsourcing är inte bara ekonomiskt lönsamt för er, ni får också tillgång till flera personers kollektivt kunnande. Helheten är alltså mer omfattande än om ni själv anställde någon. Om ni vill, kan ni be oss ta hand om administrationen av hela er ekonomiorganisation.

Tag gärna kontakt så svarar vi på dina eventuella frågor kring detta!