Pilke päiväkodit

26.04.2019

Pilke päiväkodit valde Administer som partner inom ekonomiförvaltning. Administer tog fram ett skräddarsytt system för rapportering till ledningen som integrerades i kundens ekonomiförvaltningssystem. Den kundanpassade rapporteringen följer med just de indikatorer som är viktiga för ekonomiförvaltningen i företaget.

Pilke päiväkodit har många verksamhetsställen, vilket gör det svårt att följa upp verksamheten. Företaget måste granska det ekonomiska läget separat för varje daghem. Dessutom gäller det att följa upp resultatet områdesvis, de olika verksamheternas – till exempel eftermiddagsklubbarnas – ekonomi, och naturligtvis också hela företagets situation. Rapporteringen till ledningen ska således vara heltäckande och erbjuda flera olika lättillgängliga sammandrag. Det är också viktigt att bestämma och kunna verifiera vem som har åtkomst till olika uppgifter.

”Det är viktigt att kunna snabbt och enkelt komma ner på detaljnivå i de enskilda enheterna, särskilt när det gäller att åtgärda eventuella problem. Resultaten följs upp också per ansvarsområde. En daghemschef följer resultatet för sin egen enhet, områdesdirektören resultatet för alla daghem i området och så vidare”, berättar ekonomichef Carita Orlando på Pilke päiväkodit.

Pilke Päiväkodit Oy är ett snabbt växande inhemskt företag som tillhandahåller tjänster inom småbarnspedagogik. Företaget har 76 daghem runt om i Finland. Utöver verksamheten inom småbarnspedagogik ordnar Pilke också eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen i 22 skolor och annan klubbverksamhet. I företagets daghem leker och växer cirka 4 000 barn. Företaget har cirka 800 professionella inom småbarnspedagogik i sin tjänst. Pilkes kvalitetslöfte är – det bästa för den lilla!