Länsimetro

26.04.2019

Administer stödjer förändringen av Länsimetros affärsverksamhet med sina tjänster inom ekonomiförvaltning

Administer har visat sig vara en värdefull partner för Länsimetro, som håller på att lägga om sin affärsverksamhet.

Länsimetro bygger metron till Stensvik och äger metrostationerna, metrobanan och dess tekniska system på sträckan mellan Gräsviken och Mattby.

”Det känns som om Administers tre personer starka team är vår egen ekonomiavdelning. De sköter vår bokföring och löneberäkning i nära samarbete med oss”, säger Länsimetros ekonomidirektör Matias Johansson.

Konkurrensfördel: flexibilitet

Under det senaste året har Länsimetros verksamhet breddats från investeringar till ägande. Det betyder att flexibiliteten av Administers tjänster verkligen blivit testad under förändringar som gjorts i högt tempo, beskriver ekonomidirektör Johansson.

”Den viktigaste egenskapen hos en redovisningsbyrå är att den har förmåga att snabbt reagera på kundens behov. Både företaget som helhet och enskilda personer ska kunna reagera. När vi planerade vår nya verksamhet aktualiserades ärenden i vilka vi fick ett viktigt stöd av Administer. Vi är väldigt nöjda med det.”

Tjänster med ett ansikte

”Teamet bestående av 3 personer som Administer utsett till oss ägnar sig i huvudsak åt Länsimetro. De känner vårt bolag sedan en lång tid tillbaka och kan också ta ställning till vår historia. Det är särskilt viktigt för oss eftersom vi är ett icke-vinstdrivande projektföretag som inte fungerar enligt samma logik som vanliga företag”, säger Johansson.

Servicen är sakkunnig och baserar sig på erfarenhet, vilket är viktigare för Länsimetros belåtenhet med tjänsten än de datasystem som används, även om eFina hanterar smidigt Länsimetros stora användar- och fakturamängder.

”Bokföring är arbete som utförs av människor, precis som disponentens eller läkarens arbete. När man hittar en bra partner lönar det sig att hålla i den. Det är människorna som i sista hand står för tjänsten.”

Länsimetros uppgift är att bygga en metrolinje från Gräsviken till Stensvik. På sträckan mellan Mattby och Stensvik byggs en 7 km lång bana och fem stationer. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå. År 2017 färdigställdes en 14 km lång bana från Gräsviken till Mattby och åtta nya stationer. Länsimetro Oy äger stationerna på banavsnittet och banan med dess tekniska system. Avsnittet överlämnades till operatören HST i oktober 2017. www.lansimetro.fi, @metrorakentuu