Får vi presentera: Finlands kanske mest kostnadseffektiva ekonomiavdelning. Till er tjänst.

Hör inte ekonomiadministration till ert företags kärnområden? Vill ni ha en heltäckande, tjänstvillig och kostnadseffektiv ekonomiavdelning och tillgång till moderna, elektroniska verktyg? En ekonomiavdelning som är utlagd till Administer sköter effektivt era rutiner

En egen ekonomiavdelning sköter er förvaltning

När du väljer att låta oss sköta din ekonomiadministration får du tillgång till ett eget team som sköter dina rutiner och ger råd i undantagssituationer. Samma yrkeskunniga personer sköter din bokföring och övriga ekonomiadministrationsuppdrag och känner därför till era rutiner och ert sätt att sköta saker och ting, precis som ett in-house team.

Namngivna personer sköter bolagets dagliga bokföring, löneadministration, reskontra och om ni önskar också ekonomichefens uppgifter samt krävande rådgivningsuppdrag.

Kunnande här och nu

Om du behöver ett IFRS-bokslut så fixar vi det. Vi klarar av USGAAP och vi kan hjälpa se till att förvaltningen överensstämmer med givna standarder. I våra team finns också kunniga proffs för krävande konsultuppdrag såsom t.ex. företagsarrangemang och skatteplanering.

Se ekonomin som en vy i realtid

Du kan följa med ditt företags ekonomiska händelser i realtid via eFina. Du slipper logga in i flera olika system eller använda fjärrprogram; i stället kan du t.ex. direkt under ett styrelsemöte gå igenom resultaträkningen och ta en titt bakom siffrorna. När all information är tillgänglig i realtid kan man fatta beslut på basis av fakta.

Teknik och tjänster anpassas efter era processer

Som er partner inom ekonomiadministration är det vår uppgift att underlätta er vardag i företaget. Eftersom vi använder oss av den flexibla eFina kan vi anpassa oss till era existerande system och genomföra integration via redan standardiserade eller skräddarsydda gränsytor. En inloggning ger dig tillgång till all information i anknytning till företagets ekonomi. I realtid.

 Vill du veta mer?

Det här vill jag höra mera om. Jag vill veta mera
(Tag gärna kontakt så svarar vi på dina eventuella frågor kring detta!)

 

Ta kontakt med mig