Talousprosessikartoitukset ja informaatiologistiikka auttavat yrityksesi täyden potentiaalin saavuttamisessa

Tehokas ja digitalisoitu laskutus- ja tietoprosessien virta mahdollistaa yksinkertaisemman, sujuvamman ja älykkäämmän liiketoiminnan. Administerin taloushallinnon konsultit auttavat organisaatiotasi saavuttamaan täyden potentiaalin.

Konsultointipalvelumme sovitetaan aina yrityksesi tarpeisiin, eivätkä ne ole sidoksissa tiettyihin ohjelmistoihin. Administerin konsultit voivat  mm.

  • auttaa organisaatiotasi laskutus- ja hankintaprosessien kehittämisessä ja parantamisessa
  • kartoittaa talous-, sovellus- ja IT-prosesseja
  • johtaa projekteja organisaatiossa
  • avustaa välttämättömissä prosessimuutoksissa esimerkiksi lakimuutosten yhteydessä
  • kehittää ja ottaa käyttöön Business Intelligence -ratkaisuja
  • hoitaa ja kehittää taloushallintoa (talousosastoa)
  • sekä toimia tarvittaessa controllereina.

Aloitamme nykytilan ja tavoitekuvan kartoituksella, joka onnistuu haastattelemalla avainhenkilöitä ja kuvaamalla järjestelmällisesti yrityksen senhetkiset prosessit. Luomme selkeän kuvan yrityksesi todellisesta tilanteesta, heikkouksista ja kustannuksista sekä listaamme tarvittavat kehitystoimet tärkeysjärjestyksessä. Työpajassa määritetään yhteinen kuva nykytilanteesta ja olemassa olevasta kehityspotentiaalista.

Administer ZmartScan -kartoituspalvelut

Arvioimalla taloushallinnon tehokkuutta voimme tunnistaa kehitystarpeet. ZmartScan-tutkimus antaa yleiskuvan todellisista kustannuksista ja säästömahdollisuuksista, pohjautuen vertailutietoon muista samankokoisista yrityksistä. Kartoitus sopii yrityksille, jotka haluavat vahvistaa olemassa olevia talousprosessejaan ja vähentää kustannuksiaan. Uudelleenjärjestelyjen yhteydessä tai avainhenkilön siirtyessä eläkkeelle kartoitus on myös hyvä keino saada lisätietoa ennen seuraavan askeleen ottamista.

Kartoitus on erityisen hyödyllinen silloin, kun taloushallinnon pääasiallisen toiminta halutaan muuntaa liiketoiminnan todelliseksi tueksi. Tämä on mahdollista vain, jos perusprosessit on jo organisoitu tehokkaasti ja ne eivät vie liikaa aikaa olemassa olevilta resursseilta.

Kartta tulevaisuuteen

ZmartScan on hyvä valinta, kun yrityksen johto etsii uusia ratkaisuja nykyisen taloushallinnon parantamiseen ja omaan ydinliiketoimintaan keskittymiseen. Administer ZmartScan antaa objektiivisen ja kattavan analyysin talousprosesseista, mikä luo erinomaisen pohjan jatkokehitykselle. Analyysi antaa kokonaiskuvan heikkouksista, tärkeimmistä kehitysalueista ja suurimmista säästömahdollisuuksista. Lisäksi yritys saa kartoituksen yhtenäisistä ja skaalautuvista talousprosesseista, henkilöstömäärästä riippumatta.

Kartoituksen tärkeänä osana on vertailu muihin vastaaviin yrityksiin ja niiden parhaisiin käytäntöihin. Saat siis selville, kuinka muut vastaavat yritykset ovat kehittäneet prosessejaan. ZmartScan antaa runsaasti tietoa siitä, kuinka organisaatiosi voi kehittää liiketoimintaansa.

 

Haluatko kuulla lisää talousprosessikartoituksista?