Administer Ajankohtaista Uutinen Laskiko liikevaihtosi koronasta johtuen – hae kustannustukea vaikka heti, kuitenkin 18.2. mennessä!

Laskiko liikevaihtosi koronasta johtuen – hae kustannustukea vaikka heti, kuitenkin 18.2. mennessä!

Laskiko liikevaihtosi koronasta johtuen – hae kustannustukea vaikka heti, kuitenkin 18.2. mennessä!

Kustannustuki

 

Laskiko liikevaihtosi koronasta johtuen – hae kustannustukea vaikka heti, kuitenkin 18.2. mennessä!

Valtiokonttori on avannut kustannustuen viidennen kierroksen haun 21.12.2021. Kokosimme keskeiset seikat tuen myöntämisperusteisiin ja hakuprosessiin liittyen oheen. Voimme tarvittaessa hoitaa helposti myös koko prosessin puolestasi.

Kustannustuki –mikä se on?

Yritysten määräaikainen kustannustuki on suunnattu niille yrityksille, jotka ovat kärsineet merkittävästi koronapandemian vaikutuksista ja jotka täyttävät tietyt ehdot.

Kenelle tuki sopii?

Kustannustuen viides hakukierros olisi tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi tukikaudella 1.6.–30.9.2021 verrattuna samaan ajanjaksoon 2019.

Yritys voi hakea kustannustukea, jos

  • yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 % vertailuajankohtaan nähden
  • yritykselle on kertynyt vähintään 2000 euroa tuen kriteerien mukaisia kustannuksia tukikaudelta
  • yrityksellä on y-tunnus

Kustannustuen viidennellä hakukierroksella korvataan kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet koronapandemian torjuntaan liittyvistä, julkisen tahon asettamista rajoituksista. Tuki painottuu erityisesti mm. majoitus-, tapahtuma- ja matkailualalle, mutta suoraan tuen piirissä on yhteensä 41 toimialaluokkaa.

Paljonko tukea voi saada?

Lain mukaan kustannustuen maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa.

Mikäli yrityksen tukikauden (1.6.–30.9.2021.) kulujen yhteenlaskettu määrä on vähintään 2000 euroa, voidaan tukea myöntää, vaikka tukisumma laskennallisesti jäisikin alle 2000 euron.

Tuen enimmäismäärä on nostettu miljoonaan euroon, mikä vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.

Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 1,8 miljoonaan euroa.

Lisätietoja: https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/

Olemme tarvittaessa apuna hakuprosessissa

Voit hakea korvausta sähköisessä asiointipalvelussa tai voimme hoitaa hakemisen tarvittaessa yrityksenne puolesta helposti ja nopeasti. Olemme hoitaneet jo useiden asiakkaidemme hakuprosessin ja saaneet heille tuntuvia hyötyjä.  Ole yhteydessä cfo.myynti@administer.fi  ja hoidamme hakuprosessin puolestasi kokeneen CFO -tiimimme toimesta.